Szerződéskötési feltételek


SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK

 1. Megbízó megbízza a Megbízottat a szelfigép aktivitás biztosítására a rendezvényen.
 2. A Megbízott pedig vállalja, hogy Megbízó részére a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel teljesíti a szolgáltatást
 3. A Megbízó elfogadja, hogy a szelfigépet csak a Megbízott vagy a Megbízott alkalmazottja üzemeltetheti és 14 év alatti csak szülői felügyelettel használhatja.
 4. A Megbízó vállalja, hogy biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, és hozzáférést a szükséges rendszerekhez, információkhoz és adatokhoz. Továbbá a Megbízó köteles olyan munkakörülményeket biztosítani a Megbízott részére, melyek segítik a szolgáltató munkáját az rendezvény folyamán, azaz legalább 6 nm szabad és fedett (esőmentes) és szélmentes területet a gép felállításához és üzemeltetéséhez, 2 db asztalt a kiegészítők elhelyezésére, valamint az elektronikai eszközök áramellátásához szükséges elektromos energia igénybevételi lehetőségét garantálni (maximum 5 méter távolságban), az érintésvédelmi előírásoknak megfelelően földelt áramforrásból.
 5. Ha a fenti feltételek (3-as, 4-es bekezdés) nem teljesülnek a Megbízott dönthet úgy, hogy nem teljesíti a szolgáltatást.
 6. A Megbízott vállalja, hogy kellékeket, illetve a Megbízó által választott hátteret és fényképkeretet alkalmazza a rendezvényen.
 7. Vis maiornak számít minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak. Például: technikai meghibásodás, alapanyag hiány, járhatatlan utak, betegség, stb.
 8. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott biztosítja a szelfigéphez szükséges technikai eszközöket és kellékeket. Megbízó felel az esetlegesen bekövetkezett károkét és eltűnésért.
 9. A fizetési ütemezés az alábbiak szerint történik:
  A Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatás díjának ötven (50) százalékát megfizeti a szerződés megkötése után.
  A Megbízó vállalja, hogy a szolgáltatási díj ötven (50) százalékát és az útiköltséget megfizeti a rendezvény előtt vagy a rendezvény helyszínén.
 10. A Megbízó vállalja, hogy a Megbízottnak kifizeti az útiköltséget (100 Ft/km Szombathely területén kívül).
 11. A Megbízó elfogadja, hogy a megrendelt csomagon felül minden megkezdett óra 20.000 forint plusz költséget jelent a Megbízónak.
 12. A Megbízó bárminemű, a teljesítésre vonatkozó észrevételt csak írásban és legkésőbb a rendezvény kezdeti napját követő harmadik (3.) munkanap huszonnegyedik (24.) órájáig közölhet a Megbízottal. Ennek elmaradása esetén a két fél a rendezvényt maradéktalanul teljesítettnek tekinti.
 13. Amennyiben a Megbízó hibájából a megbízás teljesítése megvalósíthatatlanná válik, úgy a Megbízott részére a megbízási díj 50%-át köteles megfizetni. Kivételt képez a vis maior esete (baleset, járhatatlan utak stb).
 14. A Szerződő felek kijelentik, hogy a vitás eseteket először egymás között békés úton kísérlik meg rendezni.
 15. Jelen szerződés tekintetében felek írásbeli üzenetnek ismerik el a jelen szerződésben meghatározott email címre küldött elektronikus üzenetet.