Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló, fogyasztó, felhasználó az www.selfieboxcenter.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81. § alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve használója kíván lenni a weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Weboldalunk fő tevékenysége, a fotógép (szelfibox) szolgáltatás.

Weboldalunk általános működése és jellemzői

Weboldalunk cookie-kat használ, melyek a weboldal használatát segítik elő. A cookie-k elfogadására, vagy megtiltására weboldalunk nyitó oldalán a láblécben van lehetőség.

A weboldalon nem gyűjtünk és nem tárolunk személyes adatokat.

Ügyfeleink, látogatóink nem tudnak kommenteket, hozzászólásokat vagy megjegyzéseket elhelyezni a weboldal részein, aloldalain, képek vagy szöveges tartalmak mellett, alatt.

Weboldalunkkon nem üzemel webshop, így online vásárlásra lehetőség nincsen.

Kapcsolatfelvétel kizárólag telefonon, emailben vagy árajánlatkérő űrlap használatával lehetséges. Az Email-ben megküldött adatokat csupán szerződéskötésig, vagy szerződéskötés nélkül maximum 6 hónapig tároljuk el levelezési fiókunkban, ezt követően törlésre kerülnek. Amennyiben nem kötött velünk szerződést, de előbb kérné adatai törlését, úgy erre az email címre küldjön nekünk egy email-t, melyben az adatok azonnali törlését kéri: selfieboxcenter@gmail.com

Sikeres szerződés kötés esetén, az adatok átkerülnek a szerződésre, melyet a szolgáltatás elvégzéséig őrzünk meg, ezt követően cégünk irattári archívumába kerülnek melyet 5 évig őrzünk meg. Ezt követően iratmegsemmisítőben megsemmisítjük azt.

Cégünk a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

Email, vagy Árajánlatkérő űrlap használata

Email címeink vagy Árajánlatkérő űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt és az árajánlatkérés megkönnyítését szolgálják.

Emailben, vagy az árajánlatkérő űrlapokban megadott adatokat weboldalunk nem tárolja el, azokat kizárólag központi email címünkre továbbítja: selfieboxcenter@gmail.com

A megküldött adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használjuk fel.

Amennyiben az árajánlatkérés után, maximum 1 hónapon belül nincs szerződés kötés, úgy korábban megküldött adatok törlésre kerülnek.

Szerződéskötés esetén cégünk az ügyfelek emailben megküldött adatait kizárólag a szerződéskötésig tárolja el email fiókjában, azt követően törlésre kerülnek.

Árképzés

Cégünk dolgozik fix csomag árakkal, igény esetén pedig minden megbízásra egyedi árat készít ügyfeleinek. Az árak kialakításánál figyelembe vesszük a szolgáltatás helyszínét, az utazási költségeket, a választott napot, napszakot, és a szolgáltatás időtartamát, az esetleges különleges kéréseket.

Egyetlen árajánlat sem minősül foglalásnak.

Foglalás

Szolgáltatásainkat ügyfeleink kizárólag aláírt szerződéssel foglalhatják le. Nem kötünk szerződést szóban. Szerződéskötéskor foglalóval dolgozunk, melynek ára a szolgáltatás 50%-a. A foglalót a végső ajánlati árból levonjuk. A foglaló a szolgáltatás lemondása esetén nem jár vissza!

Fotógép (szelfibox) szolgáltatás

A szolgáltatás a szerződésben meghatározott kitételekkel, időben, helyszínen és módon történik. Az előre megbeszélt időpontban érkezünk a helyszínre, majd megkezdjük az előkészületeket, és a szolgáltatást. A szolgáltatás során nem alkalmazunk fotó-darabszám korlátot.

A szolgáltatás jellegéből adódóan fotó és videó felvételek készülnek. A felvételek elkészítése és felhasználása az érintett, 18 éven aluli gyermek esetében a törvényes képviselő hozzájárulásával történik. Rendezvényeken a megrendelő, mint adatkezelő – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeit, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassa arról, hogy felvételek készítésére kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevők számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatóját, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

Fotók átadása

Fotók átadása általában a fotózástól számított 1 héten belül történik a szerződésben meghatározott módon.

Fotók archiválása és tárolása

Az elkészített fotó anyagokat cégünk archívumában a fotózástól számított 12 hónapig őrzi meg. Ezt követően a fotók törlésre kerülnek.

Fotók weboldalainkkon, facebook, instagram oldalainkon történő referálása

Cégünk a papír alapú szerződés kötés szerint fenntartja a jogot arra, hogy az elkészített fotókat saját védjegyével, logójával láthassa el és felhasználhassa azokat saját munkáink referálására az alábbi médiákban:

Facebook + név megjelölése a fotón, privát facebook adatlap hozzérendelése

Instagram + név megjelölése a fotón, privát instagram adatlap hozzárendelése

500px (név nélkül)

Google+ (név nélkül)

Google cégem (név nélkül)

Pinterest (név nélkül)

Twitter (név nélkül)

Tumblr (név nélkül)

Reklám célú hirdetéseinkben (név nélkül)

Saját fotókönyveinkben (név nélkül)

Ezen referálást a papír alapú szerződés ide vonatkozó pontja tárgyalja. Amennyiben ügyfelünk nem járul hozzá fotóinak referencia oldalainkon való megjelenítésére, úgy azt a szerződés kötéskor kifejezetten ide vonatkozó pontban megtilthatja. Cégünk a szerződés kötéskor különös figyelmet fordít ezen pont átbeszélésére, megértetésére. Aláírt szerződés esetén utólagos módosításra nincs lehetőség. Ügyfelünknek a referencia oldalakon történő fotókra ráhatása, választási lehetősége nincsen. A referencia oldalakon történő fotók megjelenítése teljesen anonim, név nélkül történik, ez alól kivétel a Facebook és az Instagram, ahol a fotókon név megjelenés is történhet.

Cégünk abban az esetben, ha ügyfelünk szerződésben nem járul hozzá a fotók referálásához, semmilyen formában nem használja fel azokat.

Elállás joga

Szerződés kötést követően ügyfelünknek joga van elállni attól, a szerződésben foglaltak szerint. Elállás esetén a szerződés kizárólag írásban mondható fel cégünk központi email címére történő Email küldéssel: selfieboxcenter@gmail.com

Panaszok kezelése

Cégünk a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

A szolgáltatás dátuma vagy több nap esetén dátumai melyet vagy melyeket megbízónk előzőleg szerződéssel lefoglalt nem módosítható, módosíthatók. Ez alól kivételt képez, ha az új dátum naptárunkban még szabad és a dátum módosítása részünkről is elfogadható. A szerződésben foglaltakhoz képest fenntartjuk a jogot az esetleges árváltoztatásokhoz, vagy a szolgáltatás teljes felmondásához.

Üzemeltető adatai

Cégnév: SelfieBoxCenter.hu

Szerződés nyelve: Magyar

Weboldalunk: www.selfieboxcenter.hu

Email: selfieboxcenter@gmail.com

Központi telefonszám: +36 20 4541829